Lisansüstü Eğitim Planları

YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PLANI

Zorunlu Dersler                                                                                                                       Kredi             AKTS

CHEM 500      Yüksek Lisans Tezi                                                                                       (0-1) NC              26

CHEM 501      Kimya Yüksek Lisans Semineri*                                                               (0-2) NC               7

CHEM 8XX     Uzmanlık Alanı Çalışmaları                                                                      (8-0) NC               4

CHEM 599      Araştırma ve Akademik Yazımda Bilimsel                                            (2-0) NC               9

                          Araştırma Yöntemleri ve Etik

*Yüksek lisans öğrencileri Kimya Yüksek Lisans Semineri dersini “Yüksek Lisans Araştırma Önerisi Semineri”nin verileceği dönemde almalıdır. 

İlave olarak, aşağıdaki derslerden en az 2’si alınmak zorundadır.

CHEM 502      İleri Analitik Kimya                                                                                             (3-0) 3             9

CHEM 503      İleri Biyokimya                                                                                                      (3-0) 3             9

CHEM 504      İleri Anorganik Kimya                                                                                         (3-0) 3             9

CHEM 505      İleri Organik Kimya                                                                                              (3-0) 3             9

CHEM 506      İleri Fiziksel Kimya                                                                                              (3-0) 3             9

Toplam Kredi (en az)                                         : 21

Kredili alınacak derslerin sayısı (en az)       : 7

 

DOKTORA EĞİTİM PLANI

Zorunlu Dersler

CHEM 600      Doktora Tezi                                                                                                           (0-1) NC           26

CHEM 601      Kimya Doktora Semineri*                                                                                  (0-2) NC             7

CHEM 8XX    Uzmanlık Alanı Çalışmaları                                                                              (8-0) NC            4

CHEM 599      Araştırma ve Akademik Yazımda Bilimsel                                                   (2-0) NC            9

                          Araştırma Yöntemleri ve Etik**

*Doktora öğrencileri Kimya Doktora Semineri dersini “Doktora Araştırma Önerisi Semineri”nin verileceği dönemde almalıdır.

** Yüksek Lisans programında bu dersi almamış olan Doktora öğrencileri tarafından alınmalıdır.

***Zorunlu seçmeli derslerden ikisi, bu dersleri Yüksek lisans eğitimlerinde almamış Doktora öğrencileri tarafından alınmalıdır.

Zorunlu Seçmeli Dersler***

CHEM 502     İleri Analitik Kimya                                                                                           (3-0) 3                9

CHEM 503     İleri Biyokimya                                                                                                    (3-0) 3                9

CHEM 504     İleri Anorganik Kimya                                                                                      (3-0) 3                9

CHEM 505     İleri Organik Kimya                                                                                           (3-0) 3                9

CHEM 506    İleri Fiziksel Kimya                                                                                            (3-0) 3                9

Toplam kredi (en az)                                           : 21 (Yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler için)

Kredili ders sayısı (en az)                                  : 7   (Yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler için)

Toplam kredi (en az)                                           : 42 (Lisans derecesine sahip öğrenciler için)

Kredili ders sayısı (en az)                                  : 14 (Lisans derecesine sahip öğrenciler için)

 


İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİMYA ANABİLİM DALI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA AİT EĞİTİM PLANI

Seçmeli Dersler
 

KodDers AdıKredisiAKTSÖn koşul
CHEM 510Analitik Atomik Spektroskopide Yenilikler(3-0) 37 
CHEM 511Nükleer ve Radyokimyasal Metodların Analitik Uygulamaları(3-0) 37 
CHEM 512Analitik Ayrıştırma Teknikleri(3-0) 37 
CHEM 513Kemometri(3-0) 37 
CHEM 514Analitik Kimyada Sınıflandırma ve Öbekleme Teknikleri(3-0) 37 
CHEM 515Çevre Kimyası(3-0) 37 
CHEM 516Deneysel Dizayn ve Optimizasyon(3-0) 37 
CHEM 517Lazer Oluşturmalı Plazma Spektroskopisinin Temelleri ve Uygulamaları(3-0) 37 
CHEM 518Akkor Boşalımlı Spektroskopiler(3-0) 37 
CHEM 519Çok Değişkenli Analizde Yakın Infraruj Spektroskopisi ve Raman Spektroskopisi(3-0) 37 
CHEM 520Analitik Kimyada Seçilmiş Konular(3-0) 37 
CHEM 521Spektrokimyasal Analiz(3-0) 37 
CHEM 528Gözenekli Maddelerin Kimyası(3-0) 37 
CHEM 529Geçiş Metallerinin Organometalik Kimyası ve Kataliz(3-0) 37 
CHEM 530Deneysel Biyokimya(3-0) 37 
CHEM 531Protein Kimyası(3-0) 37CHEM 411
CHEM 532Biyokimyada Özel Konular(3-0) 37 
CHEM 539Biyoelektronik : Biyomedikal Sensörler-cihazlar için Biyoelektrokimyanın temelleri(3-0) 37 
CHEM 540İleri Organometalik Kimya(3-0) 37 
CHEM 541İleri Katıhal Kimyası(3-0) 37 
CHEM 542Katıhal Kimyasında Analiz Yöntemleri(2-2) 37 
CHEM 543Grup Teorisinin Kimyasal Uygulamaları(3-0) 37 
CHEM 544Molibden Bileşiklerinin Endüstriyel ve Biyokimyasal Uygulamaları(3-0) 37 
CHEM 546Kristalografiye Giriş(2-2) 37 
CHEM 547Havaya Hassas Bileşikleri için Sentez ve Karakterizasyon Yöntemleri(2-2) 37 
CHEM 548Anorganik Kimyada Seçilmiş Konular(3-0) 37 
CHEM 555Asimetrik Sentez Yöntemleri(3-0) 37 
CHEM 550Koordinasyon Kimyasında Sentez Yöntemleri(3-0) 37 
CHEM 556Organik Kimyada Tepkime ve Sentez(3-0) 37 
CHEM 557Biyoorganik ve Medisinal Kimyada Seçilmiş Konular(3-0) 37 
CHEM 558Organik Kimyada Özel Konular(3-0) 37 
CHEM 559Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler(3-0) 37 
CHEM 560Organik Kimyada Strateji ve Kontrol(3-0) 37 
CHEM 561NMR Spektroskopisi ile Çözeltilerde Yapı Çözümlemesi(3-0) 37 
CHEM 562Supramoleküler Kimya(3-0) 37 
CHEM 563Organik Tepkimelerin Mekanizmalarının Yazılması(3-0) 37 
CHEM 564Geçiş Metal Analizli Organik Tepkimeler(3-0) 37 
CHEM 570İleri Polimer Bilimi(3-0) 37 
CHEM 571Uygulamalı Biyoeşlenik Kimyası(3-0) 37 
CHEM 572Biyoeşlenik Kimyası(3-0) 37 
CHEM 573Biyofiziksel Kimya(3-0) 37 
CHEM 574Kimyasal Termodinamik(3-0) 37 
CHEM 575Kolloid Kimyası ve Yüzey Bilimi(3-0) 37 
CHEM 576Deneysel Proteomik(3-0) 37CHEM 585
CHEM 577Ara Yüzeysel Olaylar(3-0) 37 
CHEM 579Moleküler Modelleme(3-0) 37 
CHEM 580Moleküler Simülasyon(3-0) 37 
CHEM 581Moleküler Spektroskopi(3-0) 37 
CHEM 582Nanobiyoteknoloji(3-0) 37 
CHEM 583Nanofotonik(3-0) 37 
CHEM 584Nanobilim ve Nanoteknoloji(3-0) 37 
CHEM 585Kütle Spektrometresinde Seçilmiş Konular(3-0) 37 
CHEM 586Fiziksel Kimyada Seçilmiş Konular(3-0) 37 
CHEM 587Tek Molekül Kimyası ve Biyofiziği(3-0) 37 
CHEM 589İleri Güneş Yakıtları(3-0) 37