Hakkımızda

İYTE Kimya Bölümü, Enstitü’nün ilk kurulan  bölümlerinden biri olarak, lisans ve lisansüstü eğitim ile araştırma faaliyetlerine 1998 yılında Enstitü’nün İzmir merkezindeki binasında başlamıştır. 1999 yılından itibaren Urla Gülbahçe Köyü’ndeki kampüsünde eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir.

İYTE Kimya Bölümü; lisans (BSc), yüksek lisans (MSc) ve doktora (PhD) programları aracılığıyla eğitim ve araştırma olanakları sunmaktadır. Lisans programında, Kimyanın alt disiplinlerinde zorunlu ve seçmeli olmak üzere 54 adet ders (130 kredi) vardır ve tamamında başarılı olunması halinde mezuniyet hakkı kazanılır. Kimya Bölümü, ayrıca, kimyaya ilgi duyan diğer bölüm öğrencilerine yandal ve çift anadal eğitim olanakları da sunmaktadır.

İYTE Kimya Bölümü; Analitik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Anorganik Kimya ve Organik Kimya gibi alt disiplinleri bünyesinde barındırmaktadır. Kimyanın merkezi bir bilim dalı olması nedeniyle, diğer temel bilimler ve mühendislik disiplinleri ile ortak araştırmalar yapılmaktadır.

Yüksek lisans programında toplam 21 kredi karşılığı ders vardır. Derslerden başarılı olunması ve seçilen konuda tezin tamamlanması halinde yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans ve doktora süresince araştırmalar, Bölümdeki gelişmiş araştırma laboratuvarları ve İYTE’deki merkez laboratuvarlarında gerçekleştirilir.

Doktora programı, öğrencinin bir önceki programına bağlı olarak planlanır. Toplam 21 kredi karşılığı ders, doktora yeterlik sınavı ve seçilen konudaki tez çalışmalarının başarıyla tamamlanması halinde doktora diploması verilir.