Öğretim Amaçlarımız

  1. Kimyagerlik mesleğinin temel kavramlarını kullanabilen mezunlar yetiştirmek.
  2. Kimya ile ilişkili sektörlerde karşılaşılan sorunlara sürdürülebilir çözümler üretme becerisine sahip, çevreye duyarlı mezunlar yetiştirmek.
  3. Yaşam boyu öğrenme bilinci ile, eleştirel ve sorgulayıcı düşünce yapısına sahip bireyler yetiştirmek.
  4. Etik değerleri özümseyen, mesleki ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek.
  5. Alanındaki yenilikleri takip edebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde farklı disiplinleri içeren projelerde bireysel ve takım elemanı olarak görev alabilecek donanımda bireyler yetiştirmek.