CHEM 575

KOLLOİD KİMYASI VE YÜZEY BİLİMİ          (3+0) 3          7 AKTS

Çeşitli konularda tanelerin kolloidal davranışların teorik olarak tahmin edilmesi için tane-tane etkileşimlerinde iki konu olan elektriksel çifte tabaka ve van der walls kuvetleri incelenecektir. “Brownian”ve “Shear”Koagulasyonuna ağırlık verilerek koagülasyon ve kararlılık olayları tartışılacaktır.İnce tane sistemlerinin kararlılığı üzerine polimerlerin etkisi incelenecektir.