CHEM 520

ANALİTİK KİMYADA SEÇİLMİŞ KONULAR          (3+0) 3          7 AKTS

Analitik kimyanın güncel ilgi alanları ve disiplinler arası uygulamaları. Laboratuvar otomasyonu ve akıllı loboratuvar sistemlerini kurulması ve yonetimi. Yeni minyatür elektrokimyasal, spectroskopik ve ayırma yöntemleri ve uygulama alanları.