CHEM 547

HAVAYA HASSAS BİLEŞİKLERİ İÇİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİ          (3+0) 3          7 AKTS

İnert atmosfer teknikleri. Standart cam malzemenin inert atmosfer tekniğine adaptasyonu. Şırınga teknikleri. Şilrenk teknikleri. Sıcak tüp ve kapalı tüp teklnikleri. İnert atmosfer Glove-box tekniği.