CHEM 548

ANORGANİK KİMYADA SEÇİLMİŞ KONULAR          (3+0) 3          7 AKTS

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre modern inorganik ve organometalik kimyadan seçme konular.Bazı inorganik materyallerin kimyası, özellikle sentez yöntemleri ve karakterizasyon teknikleri.