CHEM 599

ARAŞTIRMA VE AKADEMİK YAZIMDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK          (2+0) NC          9 AKTS

Etik kavramı, bilimde etik, başta Kimya olmak üzere bilimsel araştırma yöntemleri, araştırma yenilik ve etik kavramları, akademik dürüstlük, akademik usulsüzlük ve intihal, intihal önleme yolları, alıntılama teknikleri(tefsir ve özet) alıntılama stilleri, metin düzeltme, akademik yazım çalışmaları.