CHEM 576

DENEYSEL PROTEOMİK          (3+0) 3          7 AKTS

Kütle Spektometresinin proteomik uygulamaları, madde hazırlama ve  protein sekanslarının bulunması, elektroforez ve HPLC,yeni biyo-analitik tekniklerin anlatılması.

Ön koşul: CHEM 585 Kütle Spektrometresinde Seçilmiş Konular