CHEM 515

ÇEVRE KİMYASI          (3+0) 3          7 AKTS

Kirlilik kontrol işlemleri ve doğal su ile ilgili termodinamik reaksiyon, iyonik ve oksidasyon azalma denge ve reaksiyon kinetiği.