CHEM 531

PROTEİN KİMYASI          (3+0) 3          7 AKTS

Proteinlerin canlıların yaşamındaki önemi, bu makro-moleküllerin kimyasının anlaşılması için örneklendirme.

Ön koşul: CHEM 411 Biyokimya