CHEM 560

ORGANİK KİMYADA STRATEJİ VE KONTROL          (3+0) 3          7 AKTS

Organik sentez alanında karşılaşılan problemlere alternatif çözümlerin geliştirilmesi.