CHEM 579

MOLEKÜLER MODELLEME          (3+0) 3          7 AKTS

Potansiyel enerji yüzeyleri. Moleküler mekanik.  Moleküler orbitaller(MO), yarı-deneysel MO,  titreşim frekansları. Termokimya. Elektron korrelasyonu. Yoğunluk fonksiyonel teorisi. Uyarılmış haller. Çözücü etkileri.