CHEM 517

LAZER OLUŞTURMALI PLAZMA SPEKTROSKOPİSİNİN TEMELLERİ VE UYGULAMALARI          (3+0) 3          7 AKTS

Lazer oluşturmalı plazmaların üretilmesi, gelişimi ve sönümü ile ilgili temel kavramlar. Plazma karakterizasyonu. LIPS’in bir atomik emisyon spektroskopik teknik olarak analitik uygulamaları. LIPS için optiksel ve elektronik enstrumantasyon.