CHEM 521

SPEKTROKİMYASAL ANALİZ          (3+0) 3          7 AKTS

Optik spektrokimyasal metodların temel ilke prensipleri. Spektrokimyasal ölçüm ve verilerin kaynağı, ölçüm yöntemleri, ve spektrokimyasal analizde method seçimi. Spektrometrelerin tasarımı ve optik birimleri. Enstrümanların teorisi ve çalışma prensipleri. Sinyal/Gürültü ilişkisi. Atomik absorpsiyon ve emisyon spektroskopisinin teorisi. UV-görünür bölge, infrared ve lüminesans spektroskopisi. Moleküler saçılma metodları. Spektrokimyasal tekniklerde yeni gelişmeler ve güncel literatürün takibi.