CHEM 557

BİYOORGANİK VE MEDİSİNAL KİMYADA SEÇİLMİŞ KONULAR          (3+0) 3          7 AKTS

Ders içeriği, öğrencilerin ilgi alanlarına bağlı olarak organik moleküllerin sentezlerini ve biyolojik-biyokimyasal uygulamalarını içerecektir.