CHEM 532

BİYOKİMYADA ÖZEL KONULAR          (3+0) 3          7 AKTS

Biyokimya alanındaki yeni gelişmeler.