Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ahmet E. EROĞLU

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 1985
Yüksek Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 1988
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 1996

Çalışma Alanları

 • Kromatografi
 • Spektrometri
 • Enstrümantal analiz
 • Analitik kimya
 • Sensörler

Prof. Dr. Ali ÇAĞIR

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 1995
Yüksek Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 1997
Doktora: Virginia University, ABD, 2005

Çalışma Alanları

 • Biyoorganik ve medisinal kimya
 • Yeni antikanserajanlar

Prof. Dr. Durmuş ÖZDEMİR

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1991
Yüksek Lisans : Ege Üniversitesi, Türkiye, 1993
Doktora: Clemson University, South Carolina, ABD, 1999

Çalışma Alanları

 • Kemometrik çok değişkenli veri analizi
 • İstatistiksel deneysel tasarım ve optimizasyon
 • Moleküler spektroskopi

Prof. Dr. Gülşah ŞANLI MOHAMED (Bölüm Başkanı)

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1991
Yüksek Lisans : Virginia Commonwealth University, ABD, 1996
Doktora: Florida State University, ABD, 2002

Çalışma Alanları

 • Biyoteknolojik enzimler
 • İlaç taşınım sistemleri

Prof. Dr. Hürriyet POLAT

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1983
Yüksek Lisans : The Pennsylvania State University, ABD, 1992 
Doktora: The Pennsylvania State University, ABD, 1996

Çalışma Alanları

 • Kolloid kimyası
 • Yüzey / arayüzey kimyası
 • Arayüzeylerdeki fizikokimyasal olaylar
 • Yüzey aktif maddeler
 • Gözenekli nanomalzemeler

Prof. Dr. Işıl TOPALOĞLU

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1984
Yüksek Lisans : Ege Üniversitesi, 1986 
Doktora:  University of Bristol, İngiltere, 1992

Çalışma Alanları

 • Koordinasyon bileşiklerinin sentez ve karakterizasyonu

Prof. Dr. Levent ARTOK

Eğitim

Lisans: Çukurova Üniversitesi, Türkiye, 1986
Yüksek Lisans : Çukurova Üniversitesi, Türkiye, 1988
Doktora: Çukurova Üniversitesi, Türkiye, 1993

Çalışma Alanları

 • Organik kimya
 • Metal katalizli organik tepkimeler
 • Organik Sentez

Prof. Dr. Mehtap EANES

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1990
Yüksek Lisans : Clemson University, ABD, 1996
Doktora: Clemson University, ABD, 2000

Çalışma Alanları

 • Anorganik-organik hibrit malzeme sentezi
 • Kristalografi
 • Katı hal ve malzeme kimyası
 • Anorganik kimya

Prof. Dr. Nuran ELMACI IRMAK

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 1988
Yüksek Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 1990
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye,  1996

Çalışma Alanları

 • Hesaplamalı kimya
 • Moleküler modelleme
 • Organik boyaların kuantum kimyasal hesaplamaları
 • Biyolojik moleküllerin ve polielektrolit-DNA/polifosfat komplekslerinin moleküler dinamik simülasyonları

Prof. Dr. Serdar ÖZÇELİK

Eğitim

Lisans: Ankara Üniversitesi, Türkiye, 1986
Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi, Türkiye, 1988
Doktora: City University of New York, ABD, 1996

Çalışma Alanları

 • Yarı iletken parçacık (QD) sentezi ve karakterizasyonu
 • Fotokimya
 • Nanoteknoloji
 • Işık yayan diyotlar (LED)

Prof. Dr. Şerife YALÇIN

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 1986
Yüksek Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 1989
Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 1995

Çalışma Alanları

 • Lazer oluşturmalı plazma spektroskopisi
 • Enstrümantasyon
 • Analitik kimya

Prof. Dr. Talat YALÇIN

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 1986
Yüksek Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 1988
Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 1993

Çalışma Alanları

 • Kütle spektrometri
 • Amino asit ve peptitlerin gaz fazı fragmentasyon mekanizmaları
 • Fiziksel proteomik
 • Fiziksel kimya

Doç. Dr. Engin KARABUDAK

Eğitim

Lisans: Bilkent Üniversitesi, Türkiye, 1998
Yüksek Lisans : Sabancı Üniversitesi, Türkiye, 2009
Doktora: Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Almanya, 2009

Çalışma Alanları

 • Güneş yakıtları
 • Yapay fotosentez
 • Mikroakışkanlar
 • Biyomedikal araçlar

Doç.Dr. N. Seda KEHR

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 1999
Yüksek Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 2001
Doktora: University of Münster, Almanya, 2005

Çalışma Alanları

 • Nanomalzemeler
 • Biyomalzemeler
 • Nanokompozit hidrojeller
 • 3D biyo-baskı
 • İlaç dağıtımı
 • Hücre-biyomateriyal etkileşimleri

Doç. Dr. Ü. Hakan YILDIZ

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 2003
Yüksek Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 2005
Doktora:  Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Almanya, 2009

Çalışma Alanları

 • Biyomimetik sensörler
 • Tanı kiti ve cihazı geliştirilmesi
 • Polimer kimyası
 • Fiziksel kimya

Dr.Öğr.Üyesi Fadime MERT BALCI

Eğitim

Lisans: Paderborn  Üniversitesi, Almanya, 2006
Doktora: Hohenheim Üniversitesi, Almanya, 2013

Çalışma Alanları

 • Gözenekli metaloksit sentezi
 • Sıvı kristaller
 • Kolloid kimyası

Dr.Öğr.Üyesi Onur BÜYÜKÇAKIR

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Tenik Üniversitesi, Türkiye, 2006
Yüksek Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 2008
Doktora: Bilkent Üniversitesi, Türkiye, 2013

Çalışma Alanları

 • Fonksiyonel Polimerik Malzemeler
 • Gaz ve Enerji Depolama
 • Supramoleküler Kimya
 • Sentetik Organik Kimya