Research Assıstants

Ahmet EMİN ATİK

Office: B-205

Phone: +90 232 750 7541

Fax: +90 232 750 7509

E-mail: ahmetatik@iyte.edu.tr

Research Interests : Fizikokimya

– Peptitlerin Gaz Fazı Reaksiyon Mekanizmaları ve Proteomik Çalışmalar


Banu ÖNEN

Office: C-323

Phone: +90 232 750 7565

Fax: +90 232 750 7509

E-mail: banuonen@iyte.edu.tr

Research Interests: Anorganik Kimya

– Katı Hal Malzemelerinin Hidrotermal Sentezi, Organik-Anorganik Hibrit Materyallerin Hidrotermal Sentezi ve Tek Kristal X-Işını Yapı Analizi


Derya BOSTANBAŞ

Office: C-301

Phone: +90 232 750 7591

Fax: +90 232 750 7509

E-mail: deryabostanbas@iyte.edu.tr

Research Interests : Organik Kimya

– Hücre Kültürü, Topoisomeraz I İnhibitörleri, Nükleositoplazmik Geçiş Sistemlerini inhibe eden moleküller


Efsun YALIM

Office: C-323

Phone: +90 232 750 7565

Fax: +90 232 750 7509

E-mail: efsunyalim@iyte.edu.tr

Research Interests : Biyokimya

-Elektrokimyasal DNA biyosensörleriyle antikanser ilaçların  incelenmesi,Proteomik Çalışmalar


Erman KARAKUŞ

Office: C-301

Phone: +90 232 750 7591

Fax: +90 232 750 7509

E-mail: ermankarakus@iyte.edu.tr

Research Interests : Organik Kimya

– Organik Sentez ve Organometalik Kimya


Esen Dönertaş

Office: C-307

Phone: +90 232 750 7620

Fax: +90 232 750 7509

E-mail: esendonertas@iyte.edu.tr

Research Interests : Analitik Kimya

– Atomik Spektrometri


Fırat ZİYANAK

Office: B-305

Phone: +90 232 750 7591

Fax: +90 232 750 7509

E-mail: firatziyanak@iyte.edu.tr

Research Interests : Organik Kimya

– Geçiş metal katalizli organik tepkimeler


Gözde DUMAN

Office: C-301

Phone: +90 232 750 7580

Fax: +90 232 750 7509

E-mail: gozdeduman@iyte.edu.tr

Research Interests : Organik Kimya

– Çeşitli atıkların ve biyokütlelerin termokimyasal dönüşümleri, Yenilenebilir Enerji, Atıkların Değerlendirmesi


Melda Zeynep Güray

Office: B-205

Phone: +90 232 750 7541

Fax: +90 232 750 7509

E-mail: meldaguray@iyte.edu.tr

Research Interests : Biyokimya

– Kütle Spektrometresinin Proteomik Uygulamaları, Termofilik Enzimler, Enzim Saflaştırılması ve Karakterizasyonu


Melih KUŞ

Office: B-305

Phone: +90 232 750 7591

Fax: +90 232 750 7509

E-mail: melihkus@iyte.edu.tr

Research Interests : Organik Kimya

– Geçiş metal katalizli organik tepkimeler


Meral KARACA

Office: C-307

Phone: +90 232 750 7620

Fax: +90 232 750 7509

E-mail: meralkaraca@iyte.edu.tr

Research Interests: Analitik Kimya

– Biyosorpsiyon ve Atomik Spektrometri


Merve DEMİRKURT

Office: C-307

Phone: +90 232 750 7620

Fax: +90 232 750 7509

E-mail: mervedemirkurt@iyte.edu.tr

Research Interests: Analitik Kimya

– Atomik Spektrometri


Muhammed ÜÇÜNCÜ

Office: C-301

Phone:+90 232 750 7591

Fax: +90 232 750 7509

E-mail: muhammeducuncu@iyte.edu.tr

Research Interests: Organik Kimya

– Organik ve Organometalik Kimya


Nadir ARAS

Office: C-217

Phone:+90 232 750 7615

Fax: +90 232 750 7509

E-mail: nadiraras@iyte.edu.tr

Research Interests: Analitik Kimya

– Katı ve sıvı örneklerin Lazer Oluşurmalı Plazma Spektroskopisi ile incelenmesi, Lazer Oluşurmalı Plazma Spektroskopisi ile biyolojik örneklerin analizi


Özge TÜNCEL

Office: C-323

Phone: +90 232 750 7565

Fax: +90 232 750 7509

E-mail: ozgetuncel@iyte.edu.tr

Research Interests: Fizikokimya

– İşlevsel Nano Parçaçıkların Hücre Hatlarında Uygulamaları Floresans Spektroskopi


Özlem ECE

Office: C-323

Phone: +90 232 750 7565

Fax: +90 232 750 7509

E-mail: ozlemece@iyte.edu.tr

Research Interests: Anorganik Kimya

– Katı hal malzemelerinin hidrotermal sentezi, Organik İnorganik hibrit materyallerin hidrotermal sentezi, Tek kristal X-Işını yapı analizi


Seçil SEVİM

Office: C-323

Phone: +90 232 750 7565

Fax: +90 232 750 7509

E-mail: secilsevim@iyte.edu.tr

Research Interests: Fizikokimya

– Yarı iletken nano parçacıkların sentezi ve karakterizasyonu


Sıla KARACA

Office: A-109

Phone:+90 232 750 7560

Fax: +90 232 750 7509

E-mail: silakaraca@iyte.edu.tr

Research Interests: Fizikokimya

– Hesaplamalı Kimya