CHEM 573

BİYOFİZİKSEL KİMYA          (3+0) 3          7 AKTS

Termodinamik, kinetik, kuantum teori ve moleküler spektroskopinin temel bilgileri. Tek-molekül kimyası, moleküler biyofizik ve nanobiyoteknoloji alanında çalışmalar yapmak isteyen öğrencilere temel bilgileri sağlayacaktır.