CHEM 581

MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ          (3+0) 3          7 AKTS

Elektronik, titreşimsel, rotasyonal ve magnetik spektroskopiye kuantum mekaniğinin ve grup teorisinin uygulaması.