CHEM 556

ORGANİK KİMYADA TEPKİME VE SENTEZ          (3+0) 3          7 AKTS

Tepkime ve sentezler: nükleofilik tepkimeler, elektrofilik katılmalar, fonksiyonel grupların indirgenmesi, halka katılma, moleküler düzenlenme, organometalik bileşikler, aromatik sübstitüsyon, oksidasyonlar, çok basamaklı sentezler.