CHEM 514

ANALİTİK KİMYADA SINIFLANDIRMA VE ÖBEKLEME TEKNİKLERİ          (3+0) 3         7 AKTS

Sınıflandırma ve öbekleme tekniklerinin temel prensipleri, hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan model tanıtma, K-en yakın komşu, temel bileşenler analizine dayalı faktöriyel ayırma analizi ve Mahalanobis uzaklık metodu.