CHEM 506

İLERİ FİZİKSEL KİMYA          (3+0) 3          9 AKTS

İstatiksel termodinamiğin temel prensipleri, moleküler spektroskopi ve fiziksel kimyada ileri düzeyde bazı konular.