CHEM 572

BİYOEŞLENİK KİMYASI          (3+0) 3          7 AKTS

Biyoeşlenik tekniklerde kullanılan işlevsel hedef kimyasalların ve reaktif grupların kimyası hakkında temel bilgileri.