CHEM 559

ORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER          (3+0) 3          7 AKTS

Organik bileşiklerin yapı tayinlerini yapmak için infrared spektroskopisi, ultraviolet spektroskopisi, kütle spektroskopisi ve nükleer magnet rezonans spektroskopisini içeren yöntemler kullanılacaktır.