CHEM 570

İLERİ POLİMER BİLİMİ          (3+0) 3          7 AKTS

Polimer zincirlerinin konfigurasyonu, polimer çözeltilerinin istatistiksel termodinamiği, kauçuk elastisitesi, ideal and gerçek ağsı yapıların istatistiksel dinamiği.