CHEM 586

FİZİKSEL KİMYADA SEÇİLMİŞ KONULAR          (3+0) 3          7 AKTS

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre fiziksel kimyanın güncel konularının tartışılması.