CHEM 580

MOLEKÜLER SİMÜLASYON          (3+0) 3          7 AKTS

İstatiksel Mekanik ve ensemble. Moleküller arası kuvvetler, Monte Carlo ve moleküler dinamik yöntemlerinin teorisi, serbest enerji ve faz dengelerinin hesaplamaları.