CHEM 550

KOORDİNASYON KİMYASINDA SENTEZ YÖNTEMLERİ          (3+0) 3          7 AKTS

Modern koordinasyon kimyasındaki temel kavramlar, modern koordinasyon kimyasında kullanılan ligandlar, koordinasyon bileşiklerinin sentezlerinde kullanılan yöntemler, farklı özelliklere sahip koordinasyon bileşiklerinin sentezlerinde kullanılan yöntemler, seçilmiş bazı koordinasyon bileşiklerinin sentezleri.