CHEM 571

UYGULAMALI BİYOEŞLENİK KİMYASI          (3+0) 3          7 AKTS

Biyoeşlenik kimyasının deneysel uygulamaları.