CHEM 585

KÜTLE SPEKTROMETRESİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR          (3+0) 3          7 AKTS

MALDI ve ESI iyonization teknikleri, bunların önemi, biyopolimerler ve sanayide kullanılan önemli polimerlerin kütle spektrometresi ile  analizi ve yapı tayinleri.  CID ve MS/MS uygulamaları ve önemi.