Misyon

İYTE Kimya Bölümünün misyonu, temel ve uygulamalı kimya bilimini, gerek akademik, gerekse endüstriyel sektördeki araştırma ve geliştirme çalışmalarında uygulayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, lider, yaratıcı ve çağdaş mezunlar yetiştirmektir.  İYTE Kimya Bölümü, alanındaki uluslararası düzeyde araştırma- geliştirme faaliyetleri ile kimya bilimine katkıda bulunurken, ülke endüstrisinin rekabet gücüne katkıda bulunur.