Teknik Seçmeli Dersler

CHEM 351 Ayırma Teknikleri

CHEM 352 Çevre Kimyasına Giriş

CHEM 353 Kemometriye Giriş

CHEM 362 Biyolojik Kimyaya Giriş

CHEM 371 Katı Hal Kimyasına Giriş

CHEM 372 Mutfak Kimyası

CHEM 391 Hesaplamalı Kimya I

CHEM 392 Yüzey Aktif Madde Bilimi

CHEM 393 Kimyasal Kinetiğe Giriş

CHEM 394 Nükleer Kimyaya Giriş

CHEM 446 Sanayi Kimyası

CHEM 447 Güneş Yakıtları ve Yapay Fotosentez

CHEM 451 Atomik ve Moleküler Spektrometri

CHEM 452 Analitik Kimyada Özel Konular

CHEM 453 Elektrokimya

CHEM 454 Temiz Oda Teknikleri

CHEM 461 Pratik Biyokimyaya Giriş

CHEM 462 Biyokimyada Seçme Konular

CHEM 463 Biyoanorganik Kimya

CHEM 471 Geçiş Metal Kimyası

CHEM 472 Organometalik Kimya

CHEM 473 Anorganik Kimyada Spektroskopik Yöntemler

CHEM 481 Organik Kimyada Reaksiyon Mekanizmaları

CHEM 482 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler

CHEM 483 Organik Kimyada Seçme Konular

CHEM 484 Biyoorganik ve Medisinal Kimyaya Giriş

CHEM 487 Yüzeylerin ve İnterfazların Kimyasal Analizi

CHEM 491 Hesaplamalı Kimya II

CHEM 492 Kolloid Kimyasına Giriş

CHEM 493 Polimer Bilimine Giriş

CHEM 494 Polimerik Kompozitler

CHEM 495 Moleküler Fotonik

CHEM 496 Fotokimya

CHEM 497 Kütle Spektrometrisine Giriş

CHEM 499 Ortak Eğitim Dersi