CHEM 512

ANALİTİK AYRIŞTIRMA TEKNİKLERİ          (3+0) 3          7 AKTS

Ayırma metodlarının temel prensipleri ve analitik kimyada kullanılan geleneksel ve yeni ayırma yöntemlerinin uygulamaları. Solvent ekstraksiyon, katı faz mikro ekstraksiyon ve buharlaştırma, iyon değiştirme. Sıvı, gaz, ve süperkritik sıvı kromatografi teknikleri. Elektroforez ve kapilari elektoforez. “Field-Flow” yöntemi ile fraksiyonlarına ayırma.