CHEM 542

KATIHAL KİMYASINDA ANALİZ YÖNTEMLERİ          (3+0) 3          7 AKTS

Katı hal maddelerinin yapısal ve fiziksel özelliklerinin aydınlatılmasında kullanılan analiz yöntemleri.