CHEM 529

GEÇİŞ METALLERİNİN ORGANOMETALİK KİMYASI VE KATALİZ          (3+0) 3          7 AKTS

İsimlendirme, kristal / ligand alan teorisi, 18 elektron kuralı ve sınırlandırılması, farklı ligand tipleri, geometrik   koordinasyon modu ve organometalik kimyadaki temel reaksiyonlardan bazı genel ve giriş kavramları. Organometalik komplekslerin organik sentez ve endüstriyel katalizdeki uygulamaları.