CHEM 543

GRUP TEORİSİNİN KİMYASAL UYGULAMALARI          (3+0) 3          7 AKTS

Grupların tanımlanması, kimyasal teorilerin (MO ve CF) açıklanması ve teorilerin inorganik moleküllere uygulanması.