Çift Anadal

Bu programa, başarı ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler başvurabilir. Öğrenci, Kimya Lisans eğitim planında yer alan zorunlu ve seçmeli tüm dersleri almak ve 240 AKTS’yi tamamlamak zorundadır. Öğrenci, öğrenci belgesi ile başvurduğunda geldiği ana daldaki ders programına göre değerlendirilecektir. Öğrenci, kendi lisans programında aldığı eşdeğer derslerden muaf sayılır.