CHEM 587

TEK MOLEKÜL KİMYASI VE BİYOFİZİĞİ          (3+0) 3          7 AKTS

Tek-molekül duyarlılığına olan gereksinimi ve tek-molekül tekniklerinin örneklerle irdelenmesi.