CHEM 563

ORGANİK TEPKİMELERİN MEKANİZMALARININ YAZILMASI          (3+0) 3          7 AKTS

Organik kimya tepkimeleri sırasında oluşan ara ürünler ile tepkime sonunda elde edilen ürünlerin hangi elektron hareketleriyle oluştuğunun detaylı olarak incelenmesi.