Actıvıtıes

emslibs 6. Euro-Mediterranean Symposium on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (EMSLIBS 2011)
Uluslararası Avrupa-Akdeniz Lazer Oluşturmalı Plazma Sempozyumu (Euro-Mediterranean Symposium on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, EMSLIBS) Avrupanın değişik ülkelerinde iki yılda bir gerçekleştirilen bir sempozyumdur. Bu sempozyum serileri, konusunda lider bilim adamları tarafından Lazer Plazmaların temel prensiplerinin genç bilim adamlarına aktarılmasını hedefleyen yarım günlük kısa dersleri takiben lazer plazmaların uygulamaları ve son gelişmelerinin sunulup tartışıldığı 3 günlük oturumları içermektedir.11-15 Eylül 2011 tarihleri arasında Çeşme Ilıca Otel’de İYTE Kimya Bölümü tarafından Doç.Dr.Şerife Yalçın başkanlığında düzenlenen “6. Euro-Mediterraenan LIBS sempozyumunda, EMSLIBS2011,” dünyanın 40 değişik ülkesinden 200 üzerinde katılımcı ağırlanmıştır.

web: http://emslibs2011.iyte.edu.tr/


cpc09 IX. Kimyasal Fizik Kongresi (CPC-IX 2010)
Fizik ve kimyanın kesiştiği bir alt disiplin olan kimyasal fizik, atomik, moleküler ve yoğun madde fizik tekniklerini kullanarak fizikokimyasal olayları ve kimyasal işlemleri inceleyen bir bilim dalıdır. Kimyasal Fiziğin başlıca konusu moleküllerin, yığınların, polimerlerin, serbest radikallerin, iyonların yapıları ve dinamiğidir. Kimyasal fiziğin deneysel araştırma konularında, hidrojen bağı, elektron transferi, kimyasal bağların kırılması ve oluşması, kimyasal reaksiyonlar ve nanoparçacıkların oluşmasının çeşitli spektroskopik tekniklerle anlaşılmaları yer alır. Teorik kimyasal fizik araştırmaları ise bu deneyleri yorumlamak ve yeni deney tasarımlarında rehber olmak için moleküllerin, moleküler işlemlerin simulasyonları ve kuantum kimyasal davranışlarını içerir. İki yılda bir tekrarlanan uluslarası katılımlı kongrenin amacı “Kimyasal Fizik” alanında kuramsal, hesapsal ve deneysel çalışan araştırmacıları biraraya getirerek son gelişmelerin tartışılmasına, bilgi alışverişine ve işbirliğine ortam sağlamaktır.14-16 Ekim 2010 tarihlerinde Çeşme Altınyunus Otel’de İYTE-Kimya Bölümü ev sahipliğinde Doç. Dr. Nuran Elmacı başkanlığında yaklaşık 200 kişinin katıldığı “IX. Kimyasal Fizik Kongresi (Chemical Physics Congress-IX)”, gerçekleştirilmiştir.

web: http://chemicalphysics09.iyte.edu.tr/


Japon-Türk Organometal Kataliz Mini Sempozyumu (2010)
13 Eylül 2010 tarihinde İYTE Kimya Bölümü ev sahipliğinde Prof. Dr. Levent Artok önderliğinde “Japon-Türk Organometal Kataliz Mini-Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

kemometri 2. Kemometri Yaz Okulu (2009)
Kemometri, kısaca kimyasal verilere matematik ve istatistik tekniklerin uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Çok geniş bir uygulama alanına sahip olan kemometri, düzenlenmiş olan 1. Kemometri Yaz Okulu kapsamında, temel matematik ve istatistik, deneysel tasarım ve çok değişkenli kalibrasyon metotları konu ve bu konularla ilgili uygulama başlıklarını içermekteydi. 2009 yılında düzenlenen kemometri yaz okulunda metot validasyonu ile sınıflandırma ve kümeleme teknikleri de eklenmiş bulunmaktadır.

17-21 Ağustos 2009 tarihleri arasında İYTE Kimya Bölümü ev sahipliğinde Doç.Dr. Durmuş Özdemir başkanlığında “2. Kemometri Yaz Okulu” düzenlenmiştir.

web: http://kemometri2009.iyte.edu.tr/index.htm


X. Ulusal Spektroskopi Kongresi (2007)
Kongrenin amacı, spektroskopi alanında önemli çalışmalar gerçekleştirmiş, ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanlarını bir araya getirerek bilgi alışverişinde bulunmalarına ve deneyimlerini genç araştırmacılara aktarmalarına zemin hazırlamaktır. Kongrede ayrıca gerçekleştirdikleri araştırmalarla belirli bir olgunluğa erişmiş ve gelişme potansiyelini devam ettiren daha genç araştırmacılara çalışmalarını anlatmaları için fırsat verilmesi hedeflenmiştir.

04-07 Temmuz 2007 tarihleri arasında İYTE Kimya Bölümü ev sahipliğinde Prof.Dr. Ahmet Emin Eroğlu başkanlığında “X. Ulusal Spektroskopi Kongresi” gerçekleştirilmiştir.