About Department

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Bölümü
Eğitim ve Araştırma Olanakları

            İYTE Kimya Bölümü; öğrencilere, lisans (BSc), yüksek lisans (MSc) ve doktora (PhD) programları aracılığıyla eğitim ve araştırma olanakları sunmaktadır.  Lisans programında 54 adet ders ile 130 kredi toplanarak mezuniyet aşamasına ulaşılmaktadır. Bölümümüz ilgili öğrencilere yandal ve çift anadal eğitim olanakları da sunmaktadır. Kuramsal derslerde temel kavramlar öğrencilerin aktif katılımıyla tartışılırken 12 adet laboratuvar dersi ile kavramların sınanarak öğrenciler tarafından çözümlenmesi sağlanmaktadır. Eğitim laboratuvarlarımız günümüz kimya bilimi ve teknolojilerinin öğrenilmesine yardımcı olacak şekilde donatılmıştır. Öğrencilerinin ve çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla her laboratuvarda çok sayıda çeker-ocak bulunmakta olup, sentezler çeker-ocaklarda gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar çalışmalarında öğrenciler, hazırladıkları raporlar aracılığla yapılan deneysel gözlemleri ve çözümlemeleri ifade etme yeteneklerini geliştirilmektedirler. Bunlara ek olarak, mezuniyet aşamasına ulaşan öğrenciler, gelişmiş güncel cihazlar barındıran bölüm araştırma laboratuvarlarında öğretim üyelerinin doğrudan yönetiminde araştırmalar yapmakta ve poster olarak çalışmalarını sunarak deneyim kazanmaktadırlar. Bu deneyimler öğrencilerimize kurgulama, gerçekleştirme ve çözümleme yetenekleri kazandırarak gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri durumlara da hazırlamaktadır. Mezunlarımız, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimine devam ettikleri gibi sanayi kuruluşlarında da görevler üstlenmektedirler.

Yüksek lisans öğrencileri 21 kredi karşılığı dersler alarak temel bilgilerini pekiştirerek araştırma yapmaya hazır duruma gelmektedirler. Öğrenciler araştırmalarına başlamadan araştırma konularını, literatür durumunu ve yapacakları araştırmanın literatüre olacak katkısını tartıştıkları, öğrenciler ve öğretim üyelerinin önünde bir araştırma önerisi semineri vermekle yükümlüdürler. Tez çalışmaları son derece gelişmiş cihazlar ve madde hazırlama/sentez olanaklarıyla donatılmış 15 adet araştırma laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Rektörlük yönetiminde çalışan İYTE merkez laboratuvarları bu çalışmalara destek sağlamaktadır. Tez çalışmaları güncel araştırma alanlarından seçilmekte olup, literatüre katkıda bulunacak şekilde tamamlanmaları beklenmektedir. Seminer sunumları, öğrencilere topluluk önünde çalışmalarını sunma, sorulara cevap verme ve çalışmalarını savunma becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Doktora öğrencilerinden ders aşamasını tamamladıktan sonra genel kimya ve tez konusuyla ilgili bilim dalından oluşan hem yazılı hem de sözlü olarak gerçekleştirilen doktora yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayarak doktora adayı olmaları beklenmektedir. Doktora öğrencilerinin tez konularını, danışmanları eşliğinde literatüre özgün katkılarda bulunacak şekilde seçmeleri ve tamamlamaları gerekmektedir. Doktora adayları her 6 ayda bir tez izleme jürisi önünde yaptıkları araştırma çalışmalarını sunmaktadırlar. Tez izleme çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını takiben doktora adaylarının doktora çalışmalarını topluluk önünde sunmaları ve başarılı olmaları beklenmektedir. Gerektiği takdirde adaya tez çalışmasını tamamlaması için ek süre tanınabilmektedir.