Research Assistants

[column size=fourth position=first ][/column]

[column size=three-fourth position=last ]

Ahmet EMİN ATİK

Oda: B-205

Tel: +90 232 750 7541

Faks: +90 232 750 7509

E-posta: ahmetatik@iyte.edu.tr

Çalışma Alanı: Fizikokimya

– Peptitlerin Gaz Fazı Reaksiyon Mekanizmaları ve

Proteomik Çalışmalar

[/column]


[column size=fourth position=first ][/column]

[column size=three-fourth position=last ]

Banu ÖNEN

Oda: C-323

Tel: +90 232 750 7565

Faks: +90 232 750 7509

E-posta: banuonen@iyte.edu.tr

Çalışma Alanı: Anorganik Kimya

– Katı Hal Malzemelerinin Hidrotermal Sentezi,

Organik-Anorganik Hibrit Materyallerin Hidrotermal

Sentezi ve Tek Kristal X-Işını Yapı Analizi

[/column]


[column size=fourth position=first ][/column]

[column size=three-fourth position=last ]

Derya BOSTANBAŞ

Oda: C-301

Tel: +90 232 750 7591

Faks: +90 232 750 7509

E-posta: deryabostanbas@iyte.edu.tr

Çalışma Alanı: Organik Kimya

– Hücre Kültürü, Topoisomeraz I İnhibitörleri,

Nükleositoplazmik Geçiş Sistemlerini inhibe eden

moleküller

[/column]


[column size=fourth position=first ][/column]

[column size=three-fourth position=last ]

Efsun YALIM

Oda: C-323

Tel: +90 232 750 7565

Faks: +90 232 750 7509

E-posta: efsunyalim@iyte.edu.tr

Çalışma Alanı: Biyokimya

-Elektrokimyasal DNA biyosensörleriyle antikanser

ilaçların incelenmesi

Proteomik Çalışmalar

[/column]


[column size=fourth position=first ][/column]

[column size=three-fourth position=last ]

Erman KARAKUŞ

Oda: C-301

Tel: +90 232 750 7591

Faks: +90 232 750 7509

E-posta: ermankarakus@iyte.edu.tr

Çalışma Alanı: Organik Kimya

– Organik Sentez ve Organometalik Kimya

[/column]


[column size=fourth position=first ][/column]

[column size=three-fourth position=last ]

Esen Dönertaş

Oda: C-307

Tel: +90 232 750 7620

Faks: +90 232 750 7509

E-posta: esendonertas@iyte.edu.tr

Çalışma Alanı: Analitik Kimya

– Atomik Spektrometri

[/column]


[column size=fourth position=first ][/column]

[column size=three-fourth position=last ]

Fırat ZİYANAK

Oda: B-305

Tel: +90 232 750 7591

Faks: +90 232 750 7509

E-posta: firatziyanak@iyte.edu.tr

Çalışma Alanı: Organik Kimya

– Geçiş metal katalizli organik tepkimeler

[/column]


[column size=fourth position=first ][/column]

[column size=three-fourth position=last ]

Gözde DUMAN

Oda: C-301

Tel: +90 232 750 7580

Faks: +90 232 750 7509

E-posta: gozdeduman@iyte.edu.tr

Çalışma Alanı: Organik Kimya

– Çeşitli atıkların ve biyokütlelerin termokimyasal

dönüşümleri, Yenilenebilir Enerji, Atıkların

Değerlendirmesi

[/column]


[column size=fourth position=first ][/column]

[column size=three-fourth position=last ]

Melda Zeynep Güray

Oda: B-205

Tel: +90 232 750 7541

Faks: +90 232 750 7509

E-posta: meldaguray@iyte.edu.tr

Çalışma Alanı: Biyokimya

– Kütle Spektrometresinin Proteomik Uygulamaları,

Termofilik Enzimler, Enzim Saflaştırılması ve

Karakterizasyonu

[/column]


[column size=fourth position=first ][/column]

[column size=three-fourth position=last ]

Melih KUŞ

Oda: B-305

Tel: +90 232 750 7591

Faks: +90 232 750 7509

E-posta: melihkus@iyte.edu.tr

Çalışma Alanı: Organik Kimya

– Geçiş metal katalizli organik tepkimeler

[/column]


[column size=fourth position=first ][/column]

[column size=three-fourth position=last ]

Meral KARACA

Oda: C-307

Tel: +90 232 750 7620

Faks: +90 232 750 7509

E-posta: meralkaraca@iyte.edu.tr

Çalışma Alanı: Analitik Kimya

– Biyosorpsiyon ve Atomik Spektrometri

[/column]


[column size=fourth position=first ][/column]

[column size=three-fourth position=last ]

Merve DEMİRKURT

Oda: C-307

Tel: +90 232 750 7620

Faks: +90 232 750 7509

E-posta: mervedemirkurt@iyte.edu.tr

Çalışma Alanı: Analitik Kimya

– Atomik Spektrometri

[/column]


[column size=fourth position=first ][/column]

[column size=three-fourth position=last ]

Muhammed ÜÇÜNCÜ

Oda: C-301

Tel:+90 232 750 7591

Faks: +90 232 750 7509

E-posta: muhammeducuncu@iyte.edu.tr

Çalışma Alanı: Organik Kimya

– Organik ve Organometalik Kimya

[/column]


[column size=fourth position=first ][/column]

[column size=three-fourth position=last ]

Nadir ARAS

Oda: C-217

Tel:+90 232 750 7615

Faks: +90 232 750 7509

E-posta: nadiraras@iyte.edu.tr

Çalışma Alanı: Analitik Kimya

– Katı ve sıvı örneklerin Lazer Oluşurmalı Plazma

Spektroskopisi ile incelenmesi, Lazer Oluşurmalı

Plazma Spektroskopisi ile biyolojik örneklerin analizi

[/column]


[column size=fourth position=first ][/column]

[column size=three-fourth position=last ]

Özge TÜNCEL

Oda: C-323

Tel: +90 232 750 7565

Faks: +90 232 750 7509

E-posta: ozgetuncel@iyte.edu.tr

Çalışma Alanı: Fizikokimya

– İşlevsel Nano Parçaçıkların Hücre Hatlarında

Uygulamaları Floresans Spektroskopi

[/column]


[column size=fourth position=first ][/column]

[column size=three-fourth position=last ]

Özlem ECE

Oda: C-323

Tel: +90 232 750 7565

Faks: +90 232 750 7509

E-posta: ozlemece@iyte.edu.tr

Çalışma Alanı: Anorganik Kimya

– Katı hal malzemelerinin hidrotermal sentezi, Organik

İnorganik hibrit materyallerin hidrotermal    sentezi, Tek

kristal X-Işını yapı analizi

[/column]


[column size=fourth position=first ][/column]

[column size=three-fourth position=last ]

Seçil SEVİM

Oda: C-323

Tel: +90 232 750 7565

Faks: +90 232 750 7509

E-posta: secilsevim@iyte.edu.tr

Çalışma Alanı: Fizikokimya

– Yarı iletken nano parçacıkların sentezi ve

karakterizasyonu

[/column]


[column size=fourth position=first ][/column]

[column size=three-fourth position=last ]

Sıla KARACA

Oda: A-109

Tel:+90 232 750 7560

Faks: +90 232 750 7509

E-posta: silakaraca@iyte.edu.tr

Çalışma Alanı: Fizikokimya

– Hesaplamalı Kimya

[/column]