Araştırma Görevlileri

Araştırma Görevlileri
ae_atik Ahmet EMİN ATİK

Oda : B-205
Tel : +90 232 750 7541
Faks : +90 232 750 7509
E-posta : ahmetatik@iyte.edu.tr
Çalışma Alanı : Fizikokimya
 – Peptitlerin Gaz Fazı Reaksiyon Mekanizmaları ve    Proteomik Çalışmalar

b_onen Banu ÖNEN

Oda : C-323
Tel : +90 232 750 7565
Faks : +90 232 750 7509
E-posta : banuonen@iyte.edu.tr
Çalışma Alanı : Anorganik Kimya
 – Katı Hal Malzemelerinin Hidrotermal Sentezi,    Organik-Anorganik Hibrit Materyallerin Hidrotermal    Sentezi ve Tek Kristal X-Işını Yapı Analizi

d_bostanbas Derya BOSTANBAŞ

Oda : C-301
Tel : +90 232 750 7591
Faks : +90 232 750 7509
E-posta : deryabostanbas@iyte.edu.tr
Çalışma Alanı : Organik Kimya
 – Hücre Kültürü, Topoisomeraz I İnhibitörleri,    Nükleositoplazmik Geçiş Sistemlerini inhibe eden    moleküller

e_yalim Efsun YALIM

Oda : C-323
Tel : +90 232 750 7565
Faks : +90 232 750 7509
E-posta : efsunyalim@iyte.edu.tr
Çalışma Alanı : Biyokimya
  -Elektrokimyasal DNA biyosensörleriyle antikanser    ilaçların incelenmesi

e_karakus Erman KARAKUŞ

Oda : C-301
Tel : +90 232 750 7591
Faks : +90 232 750 7509
E-posta : ermankarakus@iyte.edu.tr
Çalışma Alanı : Organik Kimya
 – Organik Sentez ve Organometalik Kimya

e_donertas Esen Dönertaş

Oda : C-307
Tel : +90 232 750 7620
Faks : +90 232 750 7509
E-posta : esendonertas@iyte.edu.tr
Çalışma Alanı : Analitik Kimya
 – Atomik Spektrometri

f_ziyanak Fırat ZİYANAK

Oda : B-305
Tel : +90 232 750 7591
Faks : +90 232 750 7509
E-posta : firatziyanak@iyte.edu.tr
Çalışma Alanı : Organik Kimya
 – Geçiş metal katalizli organik tepkimeler

g_duman Gözde DUMAN

Oda : C-301
Tel : +90 232 750 7580
Faks : +90 232 750 7509
E-posta : gozdeduman@iyte.edu.tr
Çalışma Alanı : Organik Kimya
 – Çeşitli atıkların ve biyokütlelerin termokimyasal    dönüşümleri, Yenilenebilir Enerji, Atıkların    Değerlendirmesi

m_guray Melda Zeynep Güray

Oda : B-205
Tel : +90 232 750 7541
Faks : +90 232 750 7509
E-posta : meldaguray@iyte.edu.tr
Çalışma Alanı : Biyokimya
 – Kütle Spektrometresinin Proteomik Uygulamaları,    Termofilik Enzimler, Enzim Saflaştırılması ve    Karakterizasyonu

m_kus Melih KUŞ

Oda : B-305
Tel : +90 232 750 7591
Faks : +90 232 750 7509
E-posta : melihkus@iyte.edu.tr
Çalışma Alanı : Organik Kimya
 – Geçiş metal katalizli organik tepkimeler

m_karaca Meral KARACA

Oda : C-307
Tel : +90 232 750 7620
Faks : +90 232 750 7509
E-posta : meralkaraca@iyte.edu.tr
Çalışma Alanı : Analitik Kimya
 – Biyosorpsiyon ve Atomik Spektrometri

m_demirkurt Merve DEMİRKURT

Oda : C-307
Tel : +90 232 750 7620
Faks : +90 232 750 7509
E-posta : mervedemirkurt@iyte.edu.tr
Çalışma Alanı : Analitik Kimya
 – Atomik Spektrometri

m_ucuncu Muhammed ÜÇÜNCÜ

Oda : C-301
Tel : +90 232 750 7591
Faks : +90 232 750 7509
E-posta : muhammeducuncu@iyte.edu.tr
Çalışma Alanı : Organik Kimya
 – Organik ve Organometalik Kimya

n_aras Nadir ARAS

Oda : C-217
Tel : +90 232 750 7615
Faks : +90 232 750 7509
E-posta : nadiraras@iyte.edu.tr
Çalışma Alanı : Analitik Kimya
 – Katı ve sıvı örneklerin Lazer Oluşurmalı Plazma    Spektroskopisi ile incelenmesi, Lazer Oluşurmalı    Plazma Spektroskopisi ile biyolojik örneklerin    analizi

o_tuncel Özge TÜNCEL

Oda : C-323
Tel : +90 232 750 7565
Faks : +90 232 750 7509
E-posta : ozgetuncel@iyte.edu.tr
Çalışma Alanı : Fizikokimya
 – İşlevsel Nano Parçaçıkların Hücre Hatlarında    Uygulamaları Floresans Spektroskopi

o_ece Özlem ECE

Oda : C-323
Tel : +90 232 750 7565
Faks : +90 232 750 7509
E-posta : ozlemece@iyte.edu.tr
Çalışma Alanı : Anorganik Kimya
 – Katı hal malzemelerinin hidrotermal sentezi,    Organik İnorganik hibrit materyallerin hidrotermal    sentezi, Tek kristal X-Işını yapı analizi

s_sevim Seçil SEVİM

Oda : C-323
Tel : +90 232 750 7565
Faks : +90 232 750 7509
E-posta : secilsevim@iyte.edu.tr
Çalışma Alanı : Fizikokimya
 – Yarı iletken nano parçacıkların sentezi ve     karakterizasyonu

s_karaca Sıla KARACA

Oda : A-109
Tel : +90 232 750 7560
Faks : +90 232 750 7509
E-posta : silakaraca@iyte.edu.tr
Çalışma Alanı : Fizikokimya
 – Hesaplamalı Kimya